Dostawa

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Dobry Spaw dokłada starań, by wszystkie zakupione towary były maksymalnie szybko, sprawnie i bezpiecznie dostarczone pod Twój adres.


Gwarancje

Część towarów oferowanych przez nas objęte są gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji każdorazowo prezentowana jest na stronach Dobryspaw.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu. Jeżeli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez pieczątki prosimy o kontakt.

Dobryspaw.pl może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji Klient może kierować drogą pisemną na adres Sprzedawcy. Reklamacja może być złożona również w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@dobryspaw.pl. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki w siedzibie firmy.


Reklamacje i zwroty

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych oraz prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@dobryspaw.pl. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy zgodnie z regulaminem sklepu Dobryspaw.pl


Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to musi zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@dobryspaw.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dalsza procedura odstąpienia od umowy sprzedaży jest zgodna z regulaminem Dobryspaw.pl.

Formularz odstąpienia od umowy dostępny tutaj

Promocje Nowości Linkedin YouTube