Kodeks Dobrych Praktyk

sklepu internetowego DobrySpaw.pl

Kodeks Dobrych Praktyk to normy etyczne i zawodowe, którymi się kierujemy przy obsłudze naszych klientów i których ściśle przestrzegamy.

Szanowni Państwo Dbamy o Wasz komfort i bezpieczeństwo, dlatego postanowiliśmy stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk, który obowiązuje w naszym sklepie internetowym.

Sami dokonujemy zakupów w sklepach internetowych i naszych Klientów traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. To dla nas bardzo ważne .

Zawsze jesteśmy skoncentrowani na szybkiej i rzetelnej obsłudze naszych Klientów, pielęgnujemy i utrzymujemy jak najlepsze relacje .

Będąc na rynku od wielu lat, wiemy, iż bardzo ważne jest postępowanie według standardów etycznych. Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja naszych Klientów i Partnerów.

DobrySpaw.pl deklaruje, że:

 1. Działa zgodnie z obowiązującymi Sprzedawcę internetowego przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, DobrySpaw.pl będzie podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów.

 2. Podaje informacje umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy – w szczególności aktualne dane teleadresowe. Informacja powinna zostać podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego.

 3. Ma zamieszczony regulamin działania.

 4. Informuje w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zapewnia także zabezpieczenie gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Informuje o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy (cena oraz termin). Informacja ta w całości jest podana najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia. Niedopuszczalne jest ukrywanie dodatkowych opłat i podwyższanie ceny po złożeniu zamówienia o ile dokonujący zakupu nie zmieni warunków zamówienia.

 6. Informuje dokonującego zakupu o dostępnych sposobach płatności oraz ich ewentualnych kosztach oraz o momencie pobierania opłaty. Najpóźniej informacje te podawane są przed złożeniem zamówienia.

 7. Zgodnie z prawem w przypadku zakupów przez Internet, kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru w określonym terminie. Ponadto nie może być on obarczany dodatkowymi kosztami za rezygnację z umowy kupna-sprzedaży. Skorzystanie z tego przywileju możliwe jest w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli złożymy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odeślemy towar.

 8. Informuje w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta. Opis produktu zawiera między innymi: nazwę produktu i producenta lub importera, znak zgodności i ewentualne inne dane wymagane przez odrębne przepisy, dobrej jakości zdjęcie produktu – tam gdzie to możliwe i uzasadnione.

 9. Jak najszybciej informuje dokonującego zakupu o sposobach i czasach dostaw oraz opłatach z nimi związanych. DobrySpaw.pl informuje także jednoznacznie o maksymalnym czasie od złożenia zamówienia do dostarczenia towaru (biorąc pod uwagę dostępność produktów i ew. czas kompletacji zamówienia). Jeśli czas realizacji zamówienia ulega zmianie a Sprzedawca ma taką wiedzę, powinien on jednocześnie przekazać ją dokonującemu zakupu i poinformować o prawie do odstąpienia od umowy.

 10. Informuje dokonującego zakupu o jego prawie do odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem.

 11. Zapewnia bezpieczeństwo przekazywania informacji.

 12. W sposób łatwy do archiwizacji i wydruku potwierdzi przyjęcie zamówienia.

 13. Umożliwia dokonującemu zakupu kontakt w formie telefonicznej, e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy, wskazując jednocześnie godziny pracy, w jakich kontakt telefoniczny jest możliwy.

 14. Wskazuje jednoznacznie procedurę, precyzującą warunki, sposoby i terminy realizowania przez niego reklamacji i zwrotów, w tym także procedury odwoławcze w wypadku nieuwzględnienia reklamacji lub zwrotu.

 15. Przeszkoli wszystkich pracowników, obsługujących proces zakupu, na temat zobowiązań związanych z powyższymi praktykami.Promocje Nowości Linkedin YouTube