Elektroda rutylowo-zasadowa AROSTA 4462 fi2,5x350mm (2,6 kg) Lincoln

Więcej widoków

dostawa od 1000 zł GRATISdostawa od 1000 zł GRATIS12 mies.12 mies.najwyższa jakośćnajwyższa jakość
Elektroda rutylowo-zasadowa AROSTA 4462 fi2,5x350mm (2,6 kg) Lincoln
Zapytaj o cenę

Dostępność: Niedostępny Skontaktuj się z nami


Elektroda AROSTA 4462 fi2,5x350mm (2,6 kg) Lincoln to rutylowo-zasadowa elektroda do spawania stali nierdzewnej typu duplex we wszystkich pozycjach. Posiada doskonałe właściwości spawalnicze podczas wykonania warstwy wypełniającej oraz graniowej.

Pomoc Dobry Spaw

Masz pytania / potrzebujesz pomocy?

Zapytaj doradcę lub zamów telefonicznie +48 768 400 600
wyslij zapytanie kontakt@dobryspaw.pl

Opis

Szczegóły

OPIS

Elektroda AROSTA 4462 fi2,5x350mm (2,6 kg) Lincoln to rutylowo-zasadowa elektroda do spawania stali nierdzewnej typu duplex we wszystkich pozycjach. Posiada doskonałe właściwości spawalnicze podczas wykonania warstwy wypełniającej oraz graniowej.Temperatura pracy do 250°C i wysoka odporność na korozję, w tym wżerową i naprężeniowa oraz wysoka granica plastyczności. Używana do spawania prądem stałym i przemiennym. Opakowanie VACUUM.


ZASTOSOWANIE

Duplex Stal wysokostopowa

Parametry

Informacje dodatkowe

Producent Lincoln Electric
Nr katalogowy 541687
Produkt PROMOWANY Nie
Średnica elektrody 2,5 mm
Długość elektrod 350 mm
Waga netto 2.6 kg
Rodzaj opakowania Pudełko kartonowe + folia
Sztuki/Opakowanie (nominalnie) 120 sztuk
Pozycje spawania PA/1G 70A, PB/2F 70A, PC/2G 70A, PF/3G góra 60A, PE/4G 80A, PF/5G góra 60A
Klasyfikacja AWS A5.4 : E2209-16; ISO 3581-A : E 22 9 3 N L R 32; A-Nr 8; Nr mat. 1.4462; F-Nr 5; 9606 FM 5
Rodzaj prądu AC / DC + / -
Dopuszczenia BV 2209, DNV +, GL 4462, RINA 2209, TÜV +
Typowy skład chemiczny stopiwa C 0,02%, Mn 0,8%, Si 1,0%, Cr 22,5%, Ni 9.5%, Mo 3,2%, N 0,16%, FN (wg. WRC 1992) 30-55%
Rodzaj elektrod Rutylowo-zasadowa
Temp. suszenia 2 h / 250°C
Materiał rodzimy Stal nierdzewna typu duplex
Prąd spawania 40A - 75A
Granica plastyczności Wymagania: AWS A5.4 nie wymagane, ISO 3581-A min. 450 N/mm2, Wartości typowe AW 650 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie Wymagania: AWS A5.4 min. 690 N/mm2, ISO 3581-A min. 550 N/mm2, Wartości typowe AW 800 N/mm2
Wydłużenie A5 Wymagania: AWS A5.4 min. 20%, ISO 3581-A min. 20%, Wartości typowe AW 27%
Udarność ISO-V 60 J (+20°C), 50 J (-30°C), 40 J (-40°C)
Dopuszczenia
Dopuszczenia
 • BV 2209, DNV +, GL 4462, RINA 2209, TÜV +
Skład chemiczny
Typowy skład chemiczny
 • C 0,02%, Mn 0,8%, Si 1,0%, Cr 22,5%, Ni 9.5%, Mo 3,2%, N 0,16%, FN (wg. WRC 1992) 30-55%
Do pobrania
Gwarancja

Oświadczenie o Ograniczonej Gwarancji Producenta

Firma Lincoln Electric Bester S.A. (LEBester) udziela gwarancji na wszystkie sprzęty do spawania łukiem i cięcia plazmowego jako wolne od wad jakości wykonania oraz użytych materiałów i ich sprawne działanie zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcjach obsługi.

Gwarancja nie obejmuje wad w przypadku wykrycia przez LEBester lub Autoryzowany Punkt Serwisowy nieprawidłowego podłączenia, nieostrożnego obchodzenia się lub użycia sprzętu niezgodnie z instrukcjami.

 

Okres Gwarancji
LEBester pokrywa koszty robocizny i części zamiennych wykonywanej naprawy, objętej okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu przez pierwszego użytkownika. Szczególne okresy gwarancji to:

 

3 lata

 • Wszystkie urządzenia Lincoln Electric takie jak spawarki, podajniki drutów oraz przecinarki plazmowe oprócz zamieszczonych w okresach poniżej.

 

2 lata

 • LINC405, 635
 • Invertec V
 • Magster oraz Midimagster, Minimagster
 • Mag Power
 • Besterka, STB
 • Bester 130i, 135i, 151, 160i, 165i, 181, 200i, 210
 • PDE-50, 51
 • Speedtec 180C, Speedtec 200C
 • Przyłbica Linc Screen Smart, Linc Screen Pro

 

1 rok
 • Elektrody, druty spawalnicze i druty proszkowe, pod warunkiem ich użytkowania i magazynowania zgodnie z instrukcjami użytkowania i magazynowania Lincolna.
 • Przyłbica Linc Screen, Linc Screen II.
 • Wszystkie systemy środowiskowe, łącznie z jednostkami mobilnymi i centralnymi, zestawy uchwytów i kabli, osprzęt. (Nie obejmuje materiałów spawalniczych z 30 dniowym okresem gwarancji)
 • Osprzęt do cięcia plazmowego i spawania, moduły podawania drutu, podwozia jezdne, sprzęt do instalacji miejscowej w osobnej sprzedaży, sprzęt luzem, materiały spawalnicze, standardowe zestawy osprzętu, części zamienne oraz produkty Magnum. (nie obejmuje części zamiennych oraz uchwytów/palników z 90 i 30 dniowym okresem gwarancji).

90 dni

 • Wszystkie uchwyty spawalnicze, pistolety, palniki TIG i palniki Plasma, przewody zespolone, inne przewody, uchwyty szpulowe.

 

30 dni

 • Wszystkie materiały spawalnicze, które można wykorzystać w systemach środowiskowych, patrz powyżej, łącznie z wężami, filtrami, paskami oraz złączkami do węży.

 

Silniki spalinowe, palniki gazowe, reduktory
Wszystkie silniki spalinowe wraz z osprzętem, wszystkie palniki gazowe oraz wszystkie reduktory gazu jako dostarczane przez producenta silników, palników i reduktorów mają gwarancję producenta i nie są objęte powyższą gwarancją.

 

Części zużywające się
LEBester nie ponosi odpowiedzialności za wymianę jakichkolwiek części zamiennych, które podlegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takich jak bezpieczniki, żarówki, rolki podające, części uchwytów spawalniczych, palników plazmowych, palników gazowych.

 

Warunki gwarancji
W celu złożenia reklamacji:
Nabywca jest zobowiązany powiadomić Autoryzowany Punkt Serwisowy Lincolna o stwierdzonej wadzie, objętej powyższą gwarancją. Wykaz serwisów na stronie www.bester.pl.

Decyzja o uznaniu reklamacji na sprzęt do spawania i cięcia leży w gestii firmy LEBester lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego Lincolna. Decyzja o uznaniu reklamacji na elektrody oraz druty proszkowe jest podejmowana wyłącznie przez firmę LEBester.

 

Naprawy Gwarancyjne
Jeśli firma LEBester lub Autoryzowany Punkt Serwisowy Lincolna uzna wystąpienie usterek, objętych powyższą gwarancją, wówczas usterka zostanie usunięta poprzez naprawę lub wymianę części.

Na prośbę firmy LEBester, nabywca zobowiązany jest zwrócić firmie Lincoln lub jej Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu każdy wadliwy sprzęt lub jego podzespół, objęty powyższą gwarancją.

 

Koszty Transportu:
LEBester ponosi koszty transportu lub dojazdu serwisu w obie strony tylko w przypadku uznania wystąpienia usterki i dotyczy to sprzętu użytkowanego na terytorium Polski. W innych krajach podlega to lokalnym warunkom.

Firma LEBester ponosi koszty każdej wysyłki zwrotnej wadliwych podzespołów z Autoryzowanego Punktu Serwisowego Lincolna do firmy LEBester.

Dla elektrod i drutów proszkowych firma LEBester ponosi koszty wysyłki zwrotnej.

 

Ograniczenia Odpowiedzialności Gwarancyjnej:
Firma LEBester nie ponosi odpowiedzialności za żadne naprawy, wykonane poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi Lincolna.

Gwarancja traci ważność w momencie wykrycia niedostatecznych środków ostrożności podjętych by zapobiec uszkodzeniom lub zniszczeniu podczas transportu lub przechowywania, dostania się do wnętrz płynów lub ciał obcych, wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej, klęsk żywiołowych i działań militarnych.

Zgodnie z powyższą gwarancją, odpowiedzialność firmy LEBester nie przekracza kosztów naprawy usterki produktu Lincolna.

Firma LEBester nie ponosi odpowiedzialności za nieoczekiwane wydarzenia (np. utrata biznesu, itd), spowodowane usterką lub czasem, przeznaczonym na usunięcie usterki.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W przypadku towaru niezgodnego z umową, wymiany lub zwrotu gotówki dokonuje się w placówce handlowej, w której towar został zakupiony.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza rękojmii , czyli odpowiedzialności Sprzedającego wobec Nabywcy.

Części eksploatacyjne

Promocje Nowości